Archanděl Metatron

27.2.2017

Metatron je nejmladším mezi anděli, současně je ale dle svého zařazení umístěn v andělské hierarchii úplně nahoře. Někdy nebývá zařazován mezi archanděly, ale bývá označován za knížete či krále andělů. Ve starých spisech je možné se dočíst, že Metatron prý byl kdysi dávno člověkem. Byl znám jako Enoch a měl být sedmým patriarchou po Adamovi. Archanděl Michael jej potřel vonícím, barevně svítícím olejem a tím jej zcela přeměnil na archandělskou bytost. Od té doby je archanděl Metatron přímým spojením mezi Bohem a lidmi. V židovském náboženství se vyskytují dohady, že je to anděl Šekinah, tedy ten, který vyvedl děti Izraele z poroby. A existují i domněnky, že anděl Metatron je tím, kdo zastavil Abraháma, aby neobětoval svého syna Izáka.

Bůh Metatrona jmenoval nebeským písařem. Jeho posláním je dohlížet na zaznamenávání všech našich skutků do Knihy života.Bývá bohatě oblečen a v ruce svírá pero, kterým zaznamenává naše činy do Knihy života. Může nám pomoci odhalit pravou hodnotu všech věcí.

Přítomnost archanděla Metatrona má vždy důležitý a zvláštní význam, protože lidem zvěstuje Boží slovo, většinou Božské pravdy o nás samých a o Boží tváři našeho Já. Strhává závoj ze zrcadla, takže se poznáváme v novém Světle.

Ze všech archandělů má nejvyšší vibrace, v hierarchii archandělů stojí nejblíže počátku. Metatron je začátek a konec, alfa i omega, zrození světla z božské prázdnoty. Jako strážce prahu vnáší Metatron do formy ideje a možnosti. Metatron se účastní vzniku všeho. Doprovází vznik vesmíru, planetárních systémů, vývojových forem, společenských struktur a pokroku, stejně jako vytváření duchovních světů, archandělů, andělů a dalších duchovních bytostí. Pomáhá také při narození duší a skupinových duší, a to poté, když se duše individualizují, uvolňují se z jednoty. Současně umožňuje návrat k jednotě, k nicotě.

Posláním Metatrona je pomáhat stanovit nám správnou míru všeho, co děláme, vystupuje také jako svědek dobra, které konáme a lásky, kterou dáváme. Archanděl Metatron nám pomáhá naplnit náš potenciál. Pomáhá v hledání správné cesty k naplnění osudu.  Díky němu vidíme to, co je podstatné. Díky jeho energii poznáváme, co by mohlo být a co nám brání v cestě, poznáváme, kdo jsme a jak bychom mohli žít, rozpoznáme různé cesty, možnosti i následky.

Poselství Archanděla Metatrona je prosté a zdánlivě jednoduché:“ Jsem Archanděl Metatron. Přišel jsem k vám, abych vám pomohl překonat svízelné situace, kterými zrovna procházíte, nebo kterým jste vystaveni. Povedu vás, abyste mohli naplnit svůj osud. Jste vyšší bytostí, než si myslíte, mocnější, než si umíte představit. Pomohu vám s růstem v lásce. Naplním vás po okraj sílou a odvahou k překonávání všech překážek, které by se mohly objevit a obklopit vás na vaší životní cestě. Zavolejte moje jméno, a já přijdu a přinesu světlo na vaši cestu temnotou!“

Metatronova energie skýtá zvláštní ochranu. Metatronův plášť nedrží zlo v odstupu, ale transformuje ho v lásku. Tento plášť lásky neutralizuje dualitu, dobro a zlo již nemají žádný účinek. Metatron společně s Pannou Marií pomáhá dětem (i zesnulým), proto jej můžeme žádat o pomoc s čímkoli, co se týká našich dětí. Jeho zásah často pomáhá probudit v mladých lidech duchovní uvědomění a porozumění.

Archanděl Metatron je spojený s bílým paprskem duchovního osvícení. Tento paprsek je nejčastěji propojený s nalezením duchovního Já, a aktivací magických schopností. Bílý paprsek prochází čakrou hvězda duše a prostupuje celým tělem člověka. Je proto propojený se všemi oblastmi lidského těla. Jeho největším přínosem je léčebná schopnost. 

Podívali jste se někdy na hodiny a viděli čas 11:11? I to je poselství a síla Metatrona  Kombinace 11:11 je brána do vyšší dimenze, kdy jsou všechny síly v rovnováze. Před starými svatyněmi stojí často čtyři sloupy s vchodem uprostřed, což symbolizuje 11:11, tedy vyšší vedení. Pokud uvidíte 11:11, obdrželi jste zprávu a výzvu otevřít se spojení a vedení vašeho vyššího já. Jednoduše naslouchejte vlastnímu nitru a dělejte to, co ze srdce cítíte, že dělat máte.

Chcete se dozvědět více o Metatronově poselství, více o číselných vibracích? Chcete pochopit tyto číselné vibrace a osobně zažít jejich moc a sílu? Sledujte nabídku našich seminářů.