Barborky

3.12.2016

V neděli slaví svátek všechny Barborky a k tomuto dni se také vztahuje jeden ze známých adventních zvyků.

Svatá Barbora se narodila ve 3. století v Nikomedii bohatým rodičům a proti vůli svého otce se stala křesťankou. Zavázala se slibem panenství a odmítla se křesťanství vzdát. Otec jí pak sám vydal pohanským soudcům, kteří jí krutě mučili a nakonec jí popravili mečem. Podle některých legend ji mečem sťal dokonce vlastní otec, ihned po popravě byl však usmrcen bleskem. Svatá Barbora je patronkou havířů, dělostřelců, pyrotechniků, architektů, matematiků, kuchařů, řezníků a dalších oborů lidské činnosti. Je také patronkou dětí a umírajících. Svatá Barbora patří ke čtrnácti svatým pomocníkům, jejichž společná památka se slaví právě na 4. prosince.

V předvečer svátku sv. Barbory dříve chodily po vsích bíle oděné ženské postavy s obličejem zabíleným moukou nebo zakrytým vlasy. V pohanských dobách tento zvyk souvisel se svátky zemřelých. Barborky představovaly duchy ženských předků, kteří v tento den přišli na svět navštívit své živé příbuzné. Do rodin přinášely blahobyt, současně však trestaly nepořádnost a jiné nepravosti. Původně se návštěvy Barborek týkaly ženské práce - předení, draní peří, mytí podlahy apod. Barborky byly v pohanských dobách ochránkyně žen a jejich práce a tak samozřejmě kontrolovaly, zda je dobře vykonávaná. S nástupem křesťanství se tradice postupně začala měnit a Barborky se zaměřily zejména na děti. Vyprávělo se, že během roku sedí Barborky za komínem a pozorují děti, zda nezlobí. Po setmění na svátek sv. Barbory pak chodily po chalupách, hodným dětem nadělovaly ořechy a jablíčka a zlobivé vyplácely metličkou. Dnes se tento zvyk zachoval již pouze výjimečně, nadílku od sv. Barbory převzal Mikuláš.

Zdroj: Prague.eu

Ke svátku sv. Barbory se vztahuje i další známý zvyk - věštění budoucnosti z větviček ovocných stromů - barborek. Věštění se nejčastěji týkalo svobodných dívek. Neprovdané dívky pojmenovaly větvičky jmény svých nápadníků, ženichem se měl stát ten, jehož větvička vykvetla nejdříve. Někde vdavekchtivé dívky hádaly svou budoucnost pouze z jedné větvičky - pokud do vánoc vykvetla, příští rok se vdají. Pokud vykvetla hned po vánocích, svatba byla napřesrok a pokud větvička nevykvetla nebo snad dokonce uschla, svatba byla zatím v nedohlednu. Kvítek z rozkvetlé barborky ukrytý za šněrovačkou měl pak prý moc přivábit toho chlapce, na kterého si dívka myslela.

Ovšem z větviček barborek nemusí věštit pouze mladé dívky. Větvička zlatého deště nám může prozradit, jak na tom budeme příští rok s penězi. Pokud vyrazí pouze zelené listy, nebude nám zřejmě moc veselo, pokud však větvičku obalí zlatá kvítka, bude příští rok příslibem bohatství a dostatku. Pokud větvička zůstane suchá, měli bychom rychle začít šetřit.

blesk.cz

Barborky se prý daly úspěšně použít i k odhalování čarodějnic - na Štědrý den při jitřní mši se doporučovalo ohnout rozkvetlý proutek do tvaru kruhu a každý, kdo se skrz něj podíval, viděl čarodějnice stát obrácené zády k oltáři.

Věštit můžeme i podle druhu stromu, ze kterého je barborka uříznuta:

  • třešeň - je nejznámější a používala se k vánoční bíle magii už u keltských kmenů a druidů, ti byli velmi silně spojeni nejen se stromy, ale s přírodou vůbec, je nejlepší na věštění pro svobodné dívky
  • jabloň - pokud na Štědrý den vykvete, bude příští rok úspěšný a plodný
  • broskev - pomáhá odstraňovat nedůvěru mezi lidmi. Při řezání si představujeme osobu, které nedůvěřujeme, vykvete-li barborka na Štědrý den, můžeme této osobě věřit. Pokud bude mít větvička pouze zelené lístky, měli bychom se mít před dotyčnou osobou na pozoru, pokud zůstane větvička suchá, raději bychom se měli konkrétní osobě vyhnout
  • bříza - pokud na ní vyraší nejpozději o Štědrém dnu zelné lístečky, znamená to příslib zdraví a dobré nálady po celý další rok.

 I když na věštby nevěříme, tak rozkvetlá barborka je nádhernou vánoční ozdobou a přináší nám do domácnosti první příslib jara, které po zimě přijde.

 

Obrázkový materiál: prague.eu; blesk.cz