Bludičky v Čechách?

3.6.2019

V letních měsících určitě mnozí z nás propadnou pěší turistice, čekají nás dovolené a výlety spojené s putováním po Čechách a Moravě. Ne vždycky se nám podaří se vrátit za světla a zdaleka to neznamená, že zabloudíme. Někdy se budeme vracet za šera nebo i za tmy podle plánu, jindy se rozhodneme přespat pod širákem, případně se ubytujeme v chatičce u lesa nebo postavíme stan na romantické mýtince, kde kolem nás nikdo a nic není. Opravdu není?

Co si myslíte třeba o bludičkách? Existují opravdové bludičky z pověstí a báchorek? Nebo jsou to všechno výmysly našich pověrčivých předků?

Podle pověstí jsou bludičky duše mrtvých, zejména dětí, které zemřely před křtem, mohou to však prý být i duše zemřelých čarodějnic. Můžete je potkat na celém území České republiky nejčastěji prý v podzimních a zimních měsících. Ale neradujte se předčasně, jsou zaznamenaná i vyprávění těch, kteří se s tímto záhadným jevem setkali v létě. Bludičky se nejvíce objevují u bažin a močálů, ale k setkání může dojít i na starých hřbitovech, u potoků a říček nebo na bitevních polích.        

Světýlka prý nemají ráda urážky a výsměch. Opovážlivce, kteří se něčeho takového dopustili, prý rozběsněně napadala a nešťastníci mohli být rádi, když se dostali ke svému obydlí a neutopili se v močálu. Naopak bludičky prý dokázaly i pomoci těm, kteří o pomoc požádali, to pak dokonce dokázali opozdilého chodce doprovodit až k prvnímu lidskému obydlí. Před útokem bludiček prý pomáhá rozhodit mezi světýlka drobky chleba a snad prý zabírá i košile oblečená naruby. Jenže, pokud se budete večer vracet domů ze sousední vesnice  z hospody nebo třeba od přátel od posezení u táboráku, těžko budete sebou chleba mít a jestli místo košile funguje i obrácené tričko, zatím nikdo také nevyzkoušel.

Podle svědectví těch, kteří se s nimi potkali, se jejich velikost prý pohybuje od většího tenisáku, až po míče na košíkovou. Poletují nebo poskakují, náhle se objeví a stejně náhle zmizí. Nejvíce se vyskytují v oblastech s hustými lesy nebo v krajině s mnoha rybníky. I proto je u nás nejvíce objevují na Šumavě, Třeboňsku, Jindřichohradecku nebo Blatensku

Nejstarší teorie o původu bludiček mluví o duších nekřtěňátek, o dětských dušičkách lapených mezi nebem a zemí, které bloudí okolím v podobě bludných světýlek. Je zajímavé, že duše v podobě modravých světýlek opouštěly těla zemřelých již podle keltských představ. Světélkující, skákající a točící se světýlka byly často spatřeny nad močály i v bývalé domovině Keltů, v Cornwallu a Walesu. Bludná světýlka nejsou totiž ani zdaleka pouze v českých zemích.

A jaké jsou další vědecké teorie? Podle vyjádření ruského fyzika Grišenka z roku 1944 jde o běžný produkt energetického spalování v živočišných buňkách. Podle dalších badatelů mají bludičky elektrický původ. Jedná se prý o tzv. Oheň svatého Eliáše, neboli výboj statické elektřiny, ke kterému dochází především před a při bouřích. Při tomto jevu se ukazují dlouhé modravé plamínky, které se plazí, přeskakují a srší. Jiná teorie vysvětluje světla v močálech jako produkt chemicko-fyzikální reakce, při které dochází k samovznícení bahenních plynů, či světélkování par bílého fosforu při kontaktu s vodou nasyceným povětřím. Přitom se předpokládá se, že páry fosforu by se mohly do ovzduší uvolňovat z tlejících těl do močálů lapených živočichů, leklých ryb, či z lidských ostatků v případě hřbitovů a bitevních polí.

Zajímavé teorie, ale zatím pouze teorie. Jak vysvětlíme, že bludičky se objevují nezávisle na bouřce a na rozdíl od kulových blesků jsou zcela tiché? A prý i studené, jak tvrdí ti, kteří se jich dotkli. Na hřbitovech a na polích zase bývá většinou sucho, není tam žádný bahenní plyn, který by se mohl vznítit. Někdy se prý navíc zdá, že světýlka lidem rozumí a mají svou vlastní inteligenci a vědomí. Mohlo by se tedy jednat o zcela neznámou formu života z jiné dimenze?

Pokud budete mít štěstí (nebo smůlu, záleží na úhlu pohledu) a v létě při putování se s českými bludičkami setkáte, či jste se snad již setkali, podělte se s námi o svoji zkušenost s bludičkami.