Existovaly civilizace, které byly vyspělejší než si myslíme?

26.3.2018

Každý, kdo se zajímá o záhadné a tajemné jevy, ať již z oblasti paranormálních úkazů, existence mimozemských civilizací či záhad spojených s existencí člověka na planetě Zemi, se dříve či později setká s tvrzením: "Nic z toho co říkáš, není prokázané. Je to nesmysl, věda vše objasnila, co není doložené, neexistuje. Ve 21. století nemůžeme věřit na neprokázané nesmysly, které nejsou podložené důkazy." Jenže co když tady ty důkazy jsou, pouze je nechceme vidět a záměrně je přehlížíme? Ještě na konci 15. století byli upalování ti, kteří tvrdili, že je Země kulatá. Mezi tehdejšími vědci s podporou církve panoval názor, že Země je placatá jako deska, na jejímž okraji voda padá do obrovských jeskyní. Dnes se tomu můžeme již usmívat, ale co když se za 200 či 300 let budou stejně usmívat naši potomci, když budou číst dnešní vědecká díla popírající například mimosmyslové vnímání či jiné paralelní světy?

Velké množství nálezů, které vědecký svět zahrnuje do škatulky: PODVODY se vtahuje k současnému životu dinosaurů a lidí. V Peru bylo nalezeno 16 000 kusů pohřebních rituálních nádob starých okolo 8 000 let. Jsou zde pozoruhodné kusy kamene s vyrytými kresbami, kameny jsou různých velikostí (od 3 cm až po 60 cm). Všechny je shromáždil do sbírky Dr. Cabrera. To, jak byly tyto kameny vyřezávány a leptány (speciální technologie na leptání kamene), svědčí o jejich velkém stáří. Objekty byly podrobeny vědeckým zkoumáním a svědčí o starověké civilizaci, která byla velmi vyspělá. Na základě tenké zoxidované vrstvy na povrchu, která rovnoměrně kameny pokrývá, byla provedena analýza Dr. Ceaserem Sotillem a Dr. Farbao de las Casas. Oba se shodli na tom, že tyto rytiny jsou nejméně 12 000 let staré. Na kamenech jsou zobrazena jednotlivá vývojová stadia lidského embrya, složité lékařské zákroky, astronomická pozorování a také člověka, jedoucího na dinosaurovi či bojujícího s tímto dávným prehistorickým veleještěrem.

Nálezy Dr. Cabrera

Jiné objevy, které by vědci zřejmě raději neviděli, se vztahují k předmětům vyrobeným s pomocí technologií, které by naši předci zdaleka neměli znát. Stále není přesně jasné, jak byly například postaveny pyramidy nebo jakým způsobem byla zhotovena slavná křišťálová lebka. Znaly snad minulé civilizace něco, co my neznáme nebo jim pomáhali obyvatelé jiných planet či cestovatelé z budoucnosti?

V roce 1900 byl na mořském dně v hloubce 40 metrů u ostrova Kréta antický počítač. Stroj byl nalezen ve vraku lodi z předkřesťanské doby. Dlouho se nevědělo, o co vlastně jde, byl to jakýsi mechanismus s ozubenými koly z bronzu se silnou vrstvou vápencového povlaku. V padesátých letech prozkoumal fyzik Derek de Solla Price artefakt podrobněji. V roce 1971 poskytl díky rentgenovým snímkům důkaz, že za zkorodovanými úlomky se skrývá aparatura s vysoce složitým diferenciálním přístrojem (diferenciální pohon se dnes používá ve všech automobilech, ovšem objeven a patentován byl až v roce 1828). Novější studie potvrzují, že s pomocí tohoto přístroje bylo možné přesně předpovídat zatmění Slunce a Měsíce.

Antický počítač

V roce 1898 byl zase v pohřební šachtě poblíž stupňovité pyramidy v Sakkaře objeven předmět, o kterém se dlouho tvrdilo, že je jen modelem ptáka. Po té, co artefakt prozkoumali letečtí experti a následně letecký modelář vytvořil přesnou kopii, výsledek potvrdil domněnky. Staroegyptský pták má aerodynamický tvar moderních křídel a svisle stojící stranové kormidlo odpovídající ocasní ploše dnešních moderních letadel. Doplňovat, že vyhotovený model skutečně létá, je již určitě zbytečné.

A podobně bychom mohli pokračovat ještě mnohem déle. Budou tyto nálezy někdy vysvětleny? A budeme znát pravdu ještě my nebo až naši potomci? Určitě znáte podobné objevy a zajímavé nálezy, před kterým současná věda zavírá oči. Podělíte se o ně s námi?

Obrázkový materiál: http://www.anna.hu; http://deenamedia.blogspot.cz