Filipojakubská noc

29.4.2017

Filipojakubská noc, Valpuržina noc,  Beltine nebo prostě pálení čarodějnic. Noc z 30. dubna na 1.května. Tajemná a záhadná. Co všechno se právě tuto noc odehrává kolem nás? Proč je tak vyjímečná?

Historie této noci začíná u Keltů. Beltine byl jeden ze čtyř keltských hlavních svátků. Oslavoval plodnost a příchod světlé části roku. V každé vesnici se rozhořela veliká vatra, ve které lidé spalovali všechny nepotřebné věci. Obydlí se zdobila jarními květy, bez přestání se tančilo a noc byla i ve znamení sexuálních hrátek. Skákalo se přes oheň, ženy a dívky si myly obličej studenou vodou a pletly věnečky z kvítí, aby se zalíbily bohům a zajistily si zdraví a krásu po celý další rok.

S příchodem křesťanství, když se tento zvyk nepodařilo vymýtit, byla noc přejmenována na Valpuržinu nebo Filipojakubskou. Svatá Valpurga byla ochránkyní proti čarodějnicím. Žila v 8. století a proslula jako bylinkářka a léčitelka. A svátek světců Filipa a Jakuba se kdysi slavil právě „na čarodějnice“.

O této noci se lidé scházeli a do dnešních dnů scházejí u zapálených ohňů. Oheň vůbec je jedním z nejdůležitějších symbolů filipojakubské noci. Navíc je jeho moc právě o této noci skutečně kouzelná. Stejně jako dávní Keltové přeskakujeme oheň, abychom se očistili a současně z ohně načerpali vitalitu, sílu a přivolali si mládí a štěstí. Správný oheň se rozdělává ze tří nebo z devíti druhů dřeva, které se nejprve zaříkají, aby každé přineslo ohni svůj dar. Popel z ohňů měl mít zvláštní moc i pro zvýšení úrody. Někde se rozhrnutým popelem vodil i dobytek k zajištění plodnosti.

Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice na prokletém místě (například na popravišti) slétají na čarodějnický sabat. Zlé a nečisté síly jsou údajně mocnější než jindy. Nebezpečí prý hrozí především po odbití půlnoci, tehdy zlé a nečisté síly mají největší moc lidem škodit. Kouzla čarodějnic nepůsobily jenom na lidi, ale také na úrodu a dobytek, proto bylo nutné – zejména o filipojakubské noci – před nimi chránit jedno i druhé. Chlévy se osypávaly pískem, na hnojiště se pokládaly zelené větvičky, nad vraty o filipojakubské noci visely ochranné rostliny. Byly jimi třeba černobýl. nebo větvičky lípy. Na vrata se psaly svěcenou křídou tajuplné vzkazy.

Tuto noc se také podle pověstí otevírají jeskyně a podzemní sluje, ve kterých jsou ukryty poklady. Jejich hledání je ale nebezpečné, je třeba mít při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a mnoho dalších nezbytných věcí.  

Kouzelnou moc mají i všechny byliny natrhané během noci z 30. dubna na 1. května. Zejména pokud jsou natrhané přesně o půlnoci. I obyčejný šeřík, který lidé sázeli před dvory, staveními i v zahradách. Ten pak odháněl démony a zlé duchy. Stačila jedna snítka šeříku, aby byl majetek i stavení v bezpečí před zlými čarodějnicemi.

Jedním z tradičních májových rituálů je navazování a přišívání barevných pentlí. Nemusíte zdobit klasickou májku, stačí, když s mašličkami ozdobíte strom nebo keř (a ten můžete mít třeba v květináči na balkóně).  Stužky také můžete rituálně darovat ohni nebo vodě. Každá barva by měla představovat jedno z vašich přání.  Stužku příslušné barvy chvíli podržte v ruce a představujte si přání, které se Vám má vyplnit. Čím podrobněji a konkrétněji si budete přání vizualizovat, tím máte větší naději na jeho splnění. Připravuji si vždy stužky na strom a současně i stužky, které večer v ohni spálím.  A jaké jsou významy barev: žlutá - výmluvnost, komunikace, sebedůvěra, červená - odvaha a síla, zdraví, vášně, láska, oranžová - energie a vliv, zelená - léčení, peníze a duchovní růst, modrá - ochrana a uklidnění, černá - ochrana před negativními silami, bílá - léčení, barva ochrany, očištění, fialová - posílení magických schopností. 

Nesmíme zapomenout na krásný májový zvyk, který také pochází z keltských dob – polibek pod rozkvetlou třešní nebo jiným kvetoucím stromem. Děti zplozené v době Beltine byly prý velmi šťastné.  

Filipojakubská noc je již zítra. Ať se již rozhodnete sbírat bylinky, skákat přes oheň, hledat poklad, čarovat, letět na sabat nebo prostě jen strávit několik hodin u zapáleného ohně s lidmi, které máte rádi, užijte si to. Vždyť další Valpuržina noc bude zase až za rok. A pokud budete skákat přes oheň, nezapomeňte si u toho něco přát.