Karel IV a magie

18.11.2018

29. listopadu uplyne 640 let od úmrtí českého krále a římského císaře Karla IV. Každý z nás si určitě ihned vybaví, jaká města tento slavný středověký panovník založil, jaké hrady dal postavit, jak rozšířil česká území…Někdo si vzpomene na královy čtyři manželky, jiný na slavného otce Jana Lucemburského a matku Elišku Přemyslovnu. Zřejmě nikdo nezapomene připomenout založení Karlovy univerzity, Nového města Pražského, Karlova mostu…. V paměti máme výsledky ankety z roku O největšího Čecha z roku 2005. kdy se Karel IV umístil na prvním místě.

Ale Karel IV. a magie? Paranormální jevy, předpovědi a tušení budoucnosti, poltergeist? Rituály, alchymie….

Ano, i to všechno patří k osobě tohoto českého krále. O řádění poltergeista ponechal záznam ve svém životopise Vita Caroli. Jedná se dokonce o první zprávu o tomto jevu, kdy Karel vylíčil setkání s tímto jevem v purkrabském domě na Hradě (dnes se v něm nalézá Muzeum hraček). On a jeho přítel Bušek z Velhartic byli jedné noci probuzeni kroky. Třebaže síň, v níž nocovali, ozařoval jak oheň v krbu, tak svíčky, nikoho nespatřili. Po chvíli znovu uslyšeli kohosi neviditelného přecházet místností. "A tak dívajíce se s řečeným Buškem na číše a svíce," napsal Karel IV.,"spatřili jsme, jak se jedna číše skácela a táž číše byla vržena, nevíme kým, přes lůžko Buškovo z jednoho rohu do síně až do druhého na stěnu a odrazivši se od ní, padla doprostřed síně. Spatřivše to, poděsili jsme se nemálo a stále jsme slyšeli někoho po síni přecházet, ale nikoho jsme neviděli." Není příliš pravděpodobné, že podobnou příhodu by si Otec vlasti vymyslel. Událost na něj musela silně zapůsobit, když ji popsal o mnoho let později ve svém životopise.

Nad Karlem IV. jakoby od počátku držela ochrannou ruku vyšší moc. V roce 1331 Karla povolal jeho otec Jan do Itálie. Karel pak působil jako otcův místodržitel v lucemburské italské signorii. Již třetí den po příjezdu se Karel a jeho doprovod přesvědčili o nebezpečí italského prostředí. Karlově družině bylo podáno k snídani otrávené jídlo, Karel se naštěstí rozhodl snídani vynechat, protože se účastnil mše. Po návratu z kostela našel svou družinu ve smrtelných křečích. Byli otráveni prudkým jedem, kterých byl namíchán do vybraných jídel. Karel si všiml neznámého člověka, který se pohyboval okolo stolu a dal jej zatknout. Na mučení neznámý muž prozradil, že byl vyslán z příkazu milánského pána Azza Viscontiho, aby přimíchal Karlově družině do jídla jed.

Mystické založení Karla IV. můžeme vysledovat i v tom že, významné stavby byly zahajovány tak, aby jejich horoskop byl nejpříznivější. Například pro položení základního kamene Karlova mostu bylo zvoleno datum významné jak astrologicky, tak z hlediska číselné mystiky. Okamžik založení je zcela neopakovatelný a výjimečný tím, že jej lze zapsat řadou lichých číslic: 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. První čtyři číslice určují rok, další den a měsíc, následuje hodina a minuty. Také astrologicky šlo o významný okamžik, protože všechny známé planety byly nad obzorem, Slunce, Merkur a Saturn se nacházely ve společné konjunkci. V ascendentu stálo znamení Lva, heraldický symbol a astrologický vládce českých zemí a Prahy samotné.

Nové Město bylo založeno jako Nový Jeruzalém – Karel se inspiroval v Bibli, kdy je popsán konec světa. Země i nebe budou zničeny v závěrečném boji dobra se zlem, nakonec zůstane jen mystické město Nebeský Jeruzalém. A právě po vzoru Nového Jeruzaléma Karel postavil Nové Město pražské. Není to úplně doložené, ale potvrzuje to řada nepřímých důkazů. Třeba dnešní Karlovo náměstí se velice podobá Chrámové hoře v Jeruzalémě. Když si prohlédnete mapu Nového Města, zjistíte, že pět gotických chrámů, které tu Karel založil, tvoří znamení kříže. Na koncích ramen jsou to postupně svatá Kateřina, Zvěstování Panny Marie Na Slupi, svatý Karel Veliký a nakonec kostel u kláštera Na Slovanech. Ve středu kříže leží svatý Apolinář. Udělal to Karel záměrně, nebo je to náhoda?

A víte co to je kopí osudu? Tímto kopím probodl římský setník bok Ježíše Krista, aby se ujistil, že je skutečně po smrti. Traduje se, že jeho vlastník bývá neporazitelný v bitvách a disponuje neomezenou silou. Asi nás už nepřekvapí, že mezi historicky doložené vlastníky kopí, jako jsou Karel Veliký, Barbarossa, Napoleon i Adolf Hitler patří i Karel IV.  

Karel IV měl údajně velmi blízko i k templářům, pokud k nim sám nepatřil. Templářský řád byl zrušen papežskou bulou 22.března 2012. Velmistr řádu Jacques de Molay byl upálen o dva roky později.Za vlády Karla IV v českém království bývalí templáři určitě žili a možná i dále působili.

Karel byl zcela jistě alchymista a zasvěcenec tajných nauk. Za posledního skutečného zasvěcence Karla IV. považuje dokonce i mnoho moderních esoteriků. Přímý důkaz toho, že byl Karel IV. alchymista, asi nenajdeme - byl především státník a pověst laborujícího mága si nemohl dovolit. Víme však, že jeho syn Václav IV. svou zálibu v tajných vědách tajil podstatně méně. Vlastnil rozsáhlou sbírku alchymistických, astrologických spisů a astronomických nástrojů, kterou uchovával na svém kunratickém hrádku. A je velmi pravděpodobné, že přinejmenším část z toho zdědil po svém otci Karlu IV.