Křivoklátská tajemství

12.5.2018

Dnes vás vezmeme na výlet na místo 50 km od Prahy. Na místo, kde byl tři roky vězněn malý Václav, budoucí král Karel IV. Na místo, kde Karel IV žil se svou první manželkou a kde se mu narodila první dcera. Podíváme se do míst, kde spolu žili - po tajném sňatku v zámku Březnici - manželé arcivévoda Ferdinand a krásná Filipína Welserová. Společně se podíváme tam, kde byl uvězněn i alchymista Kelley. Císař Rudolf II mu přislíbil propuštění pouze výměnou za návod k výrobě drahokamů a jiných magických formulí. Kelley strávil na hradě 2,5 roku, prý ho zde mučil a natahoval na skřipec i slavný kat Jan Mydlář. 

Určitě jste již poznali, o jakém hradě si budeme povídat. Ano, je to Křivoklát. Nebudeme však popisovat historii, spíše se zaměříme na záhady a tajemné jevy, které se s hradem spojují. 

Zachovalo se svědectví průvodkyně z první poloviny minulého století. Mladá žena v noci zahlédla lidskou postavu, stojící na balkóně hradní kaple. Když se k ní rozeběhla, balkón našla prázdný a dveře k němu zamčené. 

Další příběh je již novějšího data - v roce 1992 působil na hradě jako archivář Tomáš Bednařík. Společně s kastelánem a údržbářem se stali svědky nevysvětlitelné události:

"Naprosto zřetelně jsem slyšel, za doprovodu tří svědků, jak v půdních prostorách kdosi  procházel hradem a vláčel za sebou cosi jako okovy. Původně jsme si mysleli, že nám někdo vlezl na půdu a tak jsme tam rychle běželi. Všude byla centimetrová vrstva prachu a po nikom ani stopa. asi za dvě hodiny se ten úkaz opakoval, ale zvuk šel z opačného směru." 

Všichni tři si však vzápětí uvědomili, že tajemný chodec by při své cestě musel projít několika zdmi.

Projevy neznámých křivoklátských sil jsou prý občas velice hmatatelné a poměrně dobře zdokumentované. Bývalý kastelán Junek prováděl v roce 1980 při noční prohlídce skupinku patnácti odborníků, mezi nimiž nechyběl ani české spisovatel Miroslav Ivanov. V hradní kapli vyprávěl o oltáři a zažertoval, že Panna Marie vypadá na obraze jako těhotná. V té chvíli neznámá síla přehodila Junka přes ohrádku oltáře, nic se mu nestalo, ale byl stejně šokovaný jako všichni přítomní experti.

Neviditelné obyvatele hradu citlivě vnímají i psi zaměstnanců hradu, odmítají do některých místností vstoupit, bojí se a na něco vrčí. Ti, kdo na hradě přespávají, občas vídají přízračné postavy stráží. V kapli prý uklízečka nacházela dětské stopy, podezírala průvodce, že pustil turisty až k oltáři, jenže stopy se nepravidelně objevují i když je hrad zavřený. 

Nejlepší je přesvědčit se o záhadných jevech na vlastní oči. Odvážlivci mohou na hradě přespat. Zkusili jsme to i my a dnes již máme za sebou několik přenocování na tomto nádherném hradě. I my jsme se tak stali svědky něčeho, co nedokážeme vysvětlit. Při pobytu v apartmánu magistra Kelleyho ve věži Huderka - ano, tam co byl Kelley vězněn - jsme seděli ve velkém sále hned za vstupními dveřmi. Trochu neuctivě jsme se vyjádřili o přítomných entitách, které nám však okamžitě daly najevo, že takové řeči opravdu nebudou poslouchat - těžký dubový stůl se otřásl pod silnou ránou, celý až zavibroval, jak do něj někdo prudce uhodil. Nikdo s nás to být nemohl. Logika selhala, přestože jsme se o vysvětlení jevu snažili.  Při letošním pobytu jsme pak zkusili i úspěšnou komunikaci s entitami pomocí měřiče EMF.

Výčet tajemných jevů zdaleka není úplný. A co je zajímavé, že všechny historky zdaleka nepatří do minulosti. Místa s pozitivní i negativní energií, místnost, kde v noci svítí světlo, přestože tam prokazatelně nikdo není...Zajeďte se na hrad podívat. Třeba potom budete moci přidat i Vy  svůj vlastní zážitek. Budeme moc rádi, když nám napíšete, jak se vám na hradě líbilo.