Pátek třináctého

10.1.2017

Věříte na pověry? A co pátek 13.?

Již za několik dní si můžete na vlastní kůži vyzkoušet, zda přece jen není něco pravdy na pověsti, kterou pátek třináctého má. Kde je vlastně počátek pověry o nešťastném pátku 13? Někdo má obavy již ze samotného čísla 13 (fobie z čísla 13 se nazývá triskaidekafobie), jinému může vadit pátek (i Erben v Kytici v baladě o Vodníkovi zmiňuje, že pátek, nešťastný je den..) A co teprve, když se pátek s třináctkou spojí.

Podle křesťanů byl na Velký pátek ukřižován Ježíš Kristus, při Poslední večeři u stolu sedělo třináct lidí a ten třináctý byl Jidáš, který Krista zradil. V pátek prý nabídla Eva jablko Adamovi a byl to opět pátek, kdy Kain zabil svého bratra. A který den myslíte, že začala potopa světa? Ano, správně - také v pátek.

Židé považovali třináctku za nešťastné číslo, protože třináctým písmenem v hebrejské abecedě je M, což je první písmeno slova Mavet, které znamená smrt.

Jednou z možností původu pověry je i odkaz na severskou mytologii. Když norské a germánské kmeny přešly ke křesťanství, Frigga, hlavní bohyně, která křesťanství odmítala, byla vyhoštěna a označena za čarodějnici. Říkalo se, že se každý pátek scházela s třinácti lidmi - jedenáct čarodějnic, Frigga a poslední osobou byl ďábel.

Ve starém Římě považovali číslo 13 za nešťastné, byl to symbol smrti, zkázy a neštěstí.

V jedné skandinávské pověsti se praví, že dvanáct bohů se sešlo ve Valhale, nebi starých Germánů. Setkání ale narušil nezvaný host - třináctý - zlý bůh Loki. Způsobil, že došlo ke smrti boha radosti a potěšení - Baldera a Balderova smrt pak uvrhla na celou Zemi tmu.

Opravdu nešťastným pátkem třináctého byl tento den pro řád templářů. V pátek 13. října 1307 začalo zatýkání a pronásledování templářů, které posléze znamenalo zánik templářského řádu. Od té doby následovníci templářů považovali pátek třináctého za ďábelský a nešťastný den.

Ve středověku byly popravy vykonávány v pátek, který byl často znám jako "popravčí den". Navíc bylo zvykem, že v některých zemích uzel popravčí smyčky kat třináctkrát obtočil. A na popraviště odsouzení stoupali po 13 schůdcích. 

Je na pátku třináctého a případně na třináctce samotné opravdu něco tak děsivého? Některé letecké společnosti vynechávají sedadla č. 13, v některých hotelích chybí pokoje č. 13. případně chybí celé třinácté poschodí. Podle studie některých pojišťovacích společností se opravdu v pátek stane více nehod než v ostatní dny. Závodníci Formule 1 třináctku pro jistotu úplně zrušili. Některá města zase nemají třináctou ulici, jinde chybí čísla domu, samozřejmě jak jinak než třináct. 

Věříte na pověry nebo se nenecháte ovlivnit? Pokud budete k pátku třináctého přistupovat jako ke dni, kdy se Vám určitě něco zlého přihodí, tak věřte nebo ne, ale možná se Vám to opravdu splní. Tu smůlu si na sebe prostě přivoláte. Pojďme brát pátek a navíc třináctého jako kterýkoli jiný den. Nebo ještě jinak, jako den, kdy budeme mít štěstí. Vždyť podle starých Germánů a Římanů byl pátek šťastným den. A třeba ve Španělsku z pátku třináctého žádné obavy nemají - tam totiž považují za nešťastný den úterý třináctého.