PĚŠKY NEBO KOLEM, HLAVNĚ HURÁ ZA TAJEMNEM... hrad Landštejn

25.9.2018

Dnes na mapě České republiky zavítáme do Jižních Čech a malebné přírody České Kanady. Celá procházka je přibližně na 4,5 km a během pěšího okruhu se krom pozůstatků Československého pevnostního opevnění podíváme i do zříceniny hradu Landštejn.

My jsme trať započali na rozcestí U kříže, které se nachází na silnici mezi Starým Městem pod Landštejnem a obcí Landštejn přibližně 1,5 km od hradu. Zaparkovat se dá v poklidu u rozcestí. Pro ty, jež však dají přednost klasickému parkovišti, je možnost zaparkovat i přímo u hradu (naše trať tak pro ně začne v jiném místě okruhu). Odtud se již vydáme po svých po žluté turistické značce směrem na Pomezí. Krom krásné přírody můžeme cestou spatřit i četné známky Československého pevnostního opevnění. Po necelé půl hodince chůze se již dostáváme k prvním chaloupkám a stavením vesničky Pomezí. Na jejím konci pak nalezneme kostel sv. Jana Křtitele s přilehlou zříceninou románského hradu Pomezí, který zde stával přibližně od roku 1200. Koncem 13. století však hrad díky uměle vyvolanému požáru vyhořel a do dnešních dní se z něj dochovaly pouze malé zbytky zdiva a opevnění. Naše kroky však od konce vesničky směřují po modré a následně červené turistické značce už přímo k hradu Landštejn, na který se nám naskytl nádherný pohled již z vesnice Pomezí.

Pokud vám cestou vyhládne, můžete se klidně před prohlídkou hradu zastavit v restauraci Landštejnský dvůr a doplnit energii. My jsme však zamířili rovnou do hradu. Prohlídky v hradu probíhají bez průvodce a cena vstupenky činní 70,- Kč za dospělého.

Landštejn, patřící mezi strážné hrady zemské hranice, svou historii začal psát nejpozději po roce 1222, kdy se dostal do rukou krále Přemysla Otakara I. Od panovníka dále putoval až k rodu Vítkovců, jedněm z nejvýznamnějších majitelů tohoto hradu. O významnosti rodu svědčí i do dnešních dnů vlající vlajka pánů z Landštejna - stříbrná růže na červeném poli - na věži hradu. Významnou osobou v dějinách tohoto rodu je Vilém z Landštejna, který se po prvotním rozporu a vojenském střetu s králem Janem Lucemburským, stal až do své smrti věrným a uznávaným služebníkem královského rodu Lucemburků. Karel IV. ho dokonce jmenoval pražským purkrabím. S jeho smrtí, jež nastala v prostorách hradu Landštejn díky zranění utrpěnému během války mezi Vítkovic a pány z Hradce, však nejslavnější éra tohoto rodu končí. Hrad v následujících staletích měnil své majitele, aby nakonec završil svou slávu v roce 1771, kdy vyhořel díky zásahu blesku.

Dle pověstí však měl pan Vilém z Landštejna krutou povahu a na hradě tak dosud straší jeho duch hledající odpuštění. O jeho přítomnosti možná svědčí i kvílení a vzdechy, které je možné na hradě zaslechnout během větrných nocí. Komunikaci s ním zřejmě zažili během svého vyšetřování i kolegové z vyšetřovací skupiny Paranormal tým a V.T.P.J.

Na hradě je také možné spatřit Bílou paní. Dle pověstí se jedná o dceru Viléma z Landštejna Markétu, kterou nechal hradní pán zazdít v podzemí hradu poté, co se pokusila utéci za svou láskou Jindřichem z Hradce, proti němuž právě vedl Vilém válku.

Po prohlídce hradu se pak kolem jeho obraných zdí vydáme zpátky na červenou turistickou trasu, jež nás zavede k začátku naší procházky. Cestou ještě narazíme na kapli Panny Marie ukrytou v lese nad silnicí. Dle dochovaných vyprávění se říká, že kapli jako poděkování za uzdravení své milované ženy nechal vystavět revírní. Budete-li mít po procházce ještě čas a síly na další výlet, doporučujeme vám navštívit blízké Slavonice.

Zdroje: www.mapy.cz ; www.hrad-landstejn.cz ; www.hrady.cz ; Martin Stejskal: Labyrintem míst klatých - Přízračnou krajinou českých zemí (ISBN 978-80-7281-415-2), 2011