Počátky adventu a s ním spojených tradic

27.11.2016

Dneškem nám již začíná advent. Adventní doba dnes již naštěstí není pouze časem horečných nákupů, úklidu a přípravy vánočního cukroví, ale čím dál tím více lidí si adventní čas opravdu užívá - trhy, koncerty, svíčky, vánoční koledy písně...

A co ten advent vlastně je?

Slovo ADVENT pochází z latinského slova "adventus" a znamená příchod Ježíše Krista. Advent se začal slavit v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi. Tradice spojené s oslavou adventního období - tedy přípravou na vánoce - však sahají do doby před naším letopočtem. Nekonečné noci a krátké studené dny tehdy probíhaly ve znamení čekání na slunovrat, kdy se bude světlo zase prodlužovat a slunce nabírat na síle. V dřívějších dobách také lidé po dobu adventu drželi v určité dny půst, ovšem zvyky se měnily v závislosti na různých církvích.

Zvyk rozsvěcení adventního věnce můžeme najít už u starých germánských kmenů, ale třeba i v dávných židovských tradicích. Je symbolikou Kristova kříže a má představovat jeho požehnání skrze čtyři svíce do čtyř světových stran. Svíce bychom měli zapalovat vždy proti směru hodinových ručiček. Čtyři svíčky na adventním věnci znamenají čtyři týdny adventního období, které předchází vánočním svátkům - Štědrému dni. Adventní věnec však může být ve svém středu ozdoben pátou bílou svící. Ta symbolizuje Pannu Marii, nebo také Ježíše Krista, jejich čistotu a neposkvrněnost, duchovní čistotu Vánoc. Každou adventní neděli zapalujeme další svíčku. Často jsou na adventním věnci svíčky červené, někoho možná tedy překvapí, že podle katolických zvyků jsou však barvy svíček fialové a růžové.