Světla z Phoenixu

13.3.2018

Před 21 lety dne 13. března 1997 se v americkém městě Phoenixu odehrálo neznámější pozorování UFO. Tisíce lidí tehdy na městem viděli stacionární řadu světel a samostatnou trojúhelníkovou světelnou formaci, která pomalu letěla nad celou oblastí. Bylo pořízeno mnoho fotografických a filmových záznamů.

První hlášení přišlo v 18:55 místního času z Hendersonu, kde jeden místní občan spatřil na obloze temný objekt ve tvaru písmene V, s pěti jasnými světly. Jeho velikost přirovnal k letadlu Boeing 747. Objekt se pomalu pohyboval k jihovýchodu a vydával tichý svištivý zvuk. Postupně přicházela další svědectví z dalších měst Paulden, Prescott a Dewey-Humboldt. Pozorovatelé popisovali tmavé těleso, které zastínilo hvězdy, a světla v jeho spodní části, která údajně připomínala spíše hořící plyn než reflektory. Od půl deváté do půl jedenácté byl nad Phoenixem pozorován další jev, jehož souvislost s předchozím není jasná: nad západním obzorem visela řada jasných světel, která se postupně zanořila za vrcholky pohoří Sierra Estrella.

Světla z Phoenixu

Armáda tehdy uvedla, že šlo o vojenské světlice a že případ vůbec nestojí za pozornost. Arizonský guvernér Fife Symington dokonce uspořádal tiskovou konferenci, na které oznámil, že nedošlo k ničemu, co by se nedalo racionálně vysvětlit. V roce 2007 však tentýž Symington po odchodu z úřadu poskytl novinám rozhovor, v němž prohlásil, že chtěl hlavně zabránit panice, ale ve skutečnosti vůbec neví, co se vlastně oné noci stalo.

Doslova prohlásil, že: "Jsem pilot a znám každé letadlo, které se objeví na obloze. Mohu s jistotou prohlásit, že objekt nevypadal jako žádný předmět vyrobený člověkem. A nešlo ani o světlice, protože ty nelétají v takové výšce a netvoří formaci. Je to stále velká záhada".

17 let po události získal investigativní novinář David Collins dosud utajované záběry, které potvrzují, že ve skutečnosti byly do operace zapojeny i vojenské stíhačky, jež neznámá světla pronásledovaly.

"Ze záběrů je zřejmé, že armáda byla v nejvyšší pohotovosti," uvádí Collins. "Kromě vojenské techniky jsou na nich zřetelně vidět i ony neznámé objekty."

Co to tedy vlastně lidé na obloze viděli? Je odpověď ukrytá ve vatikánském archivu nebo za zdmi Bílého domu? K dalším záhadám spojenými s fenoménem UFO se určitě ještě vrátíme.

Obrázkový materiál: http://thecinemafiles.com