Tip na výlet: Bitva u Kolína

11.4.2018

Cíl našeho dnešního výletu se nachází nedaleko města Kolína v těsné blízkosti obce Křečhoř. Při průjezdu Křečhoří se necháme vést ukazateli (byť nepřesnými) Bitva u Křečhoře. Na kraji vesnice parkujeme a polní cestou směřujeme k vysokému památníku, kterému dominuje rakouský orel.

Je nádherný jarní den, počasí je spíše letní než jarní, zpívají ptáci, občas míjíme skupinky dalších turistů, v dálce vidíme střechy obce Bříství, přímo proti nám za polem probíhá silnice z Kolína na Prahu, budova po levé straně přímo u silnice je hospoda U zlatého slunce. A právě z tohoto místa sledoval bitvu pruský král. Ano, bitvu.

Stojíme totiž na místě, kde dne 18. června 1757 proběhla jedna z nejkrvavějších bitev sedmileté války. Střetlo se tady 54 000 Rakušanů pod vedením rakouského maršálka Dauna se silnou, perfektně vycvičenou a do této chvíle ve všech bitvách vítězící pruskou armádou o síle 34 000 mužů pod vedením samotného krále. Vojska proti sobě poštvali císařovna Marie Terezie a král Fridrich II. - Veliký. Bitva začala po 13 hodině odpolední, zpočátku byli vítězící stranou Prusové. V průběhu bitvy se však válečné štěstí přiklonilo na rakouskou stranu.

Když požádal rakouský plukovník Thiennes hraběte Dauna o povolení zaútočit se svým dragounským plukem, který byl sestaven z mladých dosud nevycvičených vojáků, Daun odmítl a svolil až na opakovanou prosbu s poznámkou: "Stejně se svými holobrádky nic velkého nedokážete!". Plukovník Thiennes jeho slova zopakoval svým vojákům a připojil výzvu, aby "holobrádkové ukázali, že umějí kousat i bez vousů".

Útok znamenal zvrat vývoje bitvy a předznamenal rakouské vítězství. Po 20 hodině večerní bylo dobojováno. Hlavní část bitvy se udála právě u obce Křečhoř, kde nyní stojíme a kde je dnes umístěn už z hlavní silnice na Prahu viditelný památník. Nutno však podotknout, že menší památníky jsou i v okolních obcích.

Celkem se odhaduje přes 20 tisíc padlých vojáků na obou stranách (13 tis. pruských a 7 tis. rakouských). Hrůznost bitvy dokládají nejen tato čísla, ale i četné hromadné hroby u okolních vesnic, kde byli padlí pohřbíváni. Po bitvě u Kolína se poražený pruský král stáhl z obléhání Prahy a vzápětí i z celých Čech.

Dozvuky krvavé bitvy je možné cítit i dnes. Na mnoha místech je obrovská koncentrace negativní energie, kterou vnímavější jedinci spolehlivě vycítí. My jsme rozhodnutí se na místo ještě vrátit. Celý prostor bojiště určitě stojí za delší prozkoumání.