Živlové bytosti

23.6.2018

Každý, kdo se trochu zajímá o esoteriku tuší, že na světě zdaleka nežijeme sami. Příroda je plná víl, skřítků, přízraků a démonů, které zatím úspěšně nebereme na vědomí. Kolem nás je celá řada bytostí, které jsou na první pohled neviditelné. Jedny z mnoha  jsou elementálové - živlové, přírodní bytosti. Jsou to bytosti čtyř živlů - země, vzduchu, vody a ohně.

Víly jsou ochráňkyně rostlin a květů. V hloubi lesů žijí tajemní elfové a skřítci. Možná je intuitivně spatříte mezi větvemi stromů. Každý strom má svou bytost, která o něj pečuje a hlídá ho. V hlubinách země můžete narazit na trpaslíky a gnómy. Gnómové se starají o zemi jako takovou, o hlínu, skály, hory, o stromy a rostliny. Energii gnóma má i každý kámen či polodrahokam. Když se vydáte k vodě, můžete potkat rusalky a nymfy. Prý i pověsti o vodnících mají reálný základ. Při pohledu do zurčícího potoka nebo vodopádku můžete vidět drobné vodní skřítky. Bytosti vzdušného živlu jsou sylfové a patří sem některé víly nebo elfové. Bytostem ohně se říká salamandři, ukážou se při dlouhém pohledu do plamenů.

V lese můžeme potkat gnómy. Jsou rozliční podle místa, kde žijí. Mohou vypadat jako spletené kořeny. Bytosti stvořené z pařezů, větévek, listí a mechu. Jejich kůže vypadá jako kůra stromů. Gnómové skal a jeskyní jsou stvořeni jakoby z hlíny nebo horniny, ruce mají z pískovce či vápence, z těla jim vyrůstají krápníkové vousy a v hrudi jim bije srdce z polodrahokamu.

Kdo má vrozenou schopnost jasnozřivosti nebo vysoce vyvinutou intuici, tomu se může podařit spatřit je na vlastní oči. Pomůže vám rozjímání a meditace venku v přírodě, ztišení svých myšlenek a pozorné vnímání okolí. To vše vám pomůže zachytit signály, že je s vámi ještě někdo - bytosti, které jsou zde doma a které vás pozorují. Pozdravte je, řekněte, že přicházíte jako přátelé. Můžete jim nechat i malý dárek - například na pařez položit malou sladkost, ovoce, či něco podobného. Pokud přírodní bytosti zareagují, určitě to poznáte. Přijde vnuknutí v podobě náhlého pocitu nebo myšlenky, která by vás jinak nenapadla. Třeba spatříte v korunách stromů nebo na louce něco, co vypadá jako postava nebo obličej. V šumění listí nebo zurčení potůčků uslyšíte slova, šepot, melodii. Nejsnadněji se do neviditelného světa dostanete za soumraku nebo za svítání, v poledne nebo mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní. V těchto denních obdobích se snadněji odděluje vaše astrální tělo od toho hmotného. Nedívejte se však zpříma. Sledujte okolí pokradmu, koutky očí. Když se vzduch začne třpytit a světélkovat, můžete vidět, jak se něco kolem vás pohne. Můžete slyšet tiché zvonění a když budete mít štěstí můžete bytosti i spatřit. 

Při komunikaci s elementárními bytostmi je však zapotřebí i trocha opatrnosti. Jsou velmi škodolibí a rádi si dělají z lidí legraci. Je proto důležité nedat jim důvod, aby se na vás zlobili. Nedělejte nic, co vám intuitivně zakážou. Pokud budete mít pocit, že na nějaké místo nemáte vstoupit, poslechněte. Třeba tam zrovna probíhá vílí sněm, který byste svou přítomností přerušili.  

Překážkou k tomu, že uvidíme např. víly, bývá často strach, strach ze změny, z neznáma. Pokud tedy chcete vidět elfy, gnómy, víly nebo duchy, musíte být smířeni s vlastní proměnlivostí, musíte dokázat přijmout skutečnost, že kolem nás jsou i jiné světy než ten náš hmotný a vědecky dokázaný. Ovšem už fakt, že jste na těchto stránkách a čtete tento článek znamená, že první krok jste již učinili.